Adobe Photoshop CC 2019 20.0.6

Adobe Photoshop CC 2019 20.0.6

Adobe Systems Incorporated – 1,9MB – Shareware – Windows Mac
ra khỏi 22 phiếu
4 Stars User Rating
Adobe Photoshop CC là một nổi tiếng, tốt nhất trong lớp học giải pháp cho các nhà thiết kế và các nghệ sĩ trong 2D của họ làm việc. Photoshop chạm mọi phần tử của quá trình sáng tạo, và rồi được sử dụng trên thế giới cho tất cả mọi thứ từ bức ảnh chỉnh sửa, ghép ảnh, hoàn thiện mô hình 3D được tạo ra trong các ứng dụng phần mềm 3D truyền thống, cũng như các kỹ thuật làm việc trang web thiết kế. Photoshop CC bao gồm một thành phần 3D, mà có thể được sử dụng cho nhập khẩu các mô hình 3D, tạo ra mô hình 3D từ một loạt các công cụ 2D, và kể từ năm 2014 bao gồm khả năng để làm cho kín nước đối tượng 3D in và in.

Tổng quan

Adobe Photoshop CC là một Shareware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Adobe Systems Incorporated.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 6.629 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Adobe Photoshop CC là 2019 20.0.6, phát hành vào ngày 16/09/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 19/06/2013.

Adobe Photoshop CC đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Mac. Tải về tập tin có kích thước 1,9MB.

Người sử dụng của Adobe Photoshop CC đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Adobe Photoshop CC!

Cài đặt

người sử dụng 6.629 UpdateStar có Adobe Photoshop CC cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Adobe Systems Incorporated
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại